Blog


Blog augustus 2018

Actieve inzetbaarheid begint met vooruitkijken en een goed gesprek!
Mijn werkzame leven is begonnen op mijn zeventiende. In mijn carrière ben ik tot nu toe drie keer geswitcht van beroep en heb ik altijd gewerkt en/of gestudeerd #levenlangontwikkelen. Na mijn 50e begon ik te ervaren dat mijn leeftijd een rol ging spelen op de arbeidsmarkt. Dat was behoorlijk confronterend want ik zag mijn leeftijd altijd los van mijn energie, inzet, kennis en ervaring.

Een volgende stap
De organisatie waar ik voor werkte hield op te bestaan. Ik werd vanaf 2011 min of meer gedwongen om weer over mijn eigen loopbaan na te gaan denken. Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in het communicatievak was ik ook toe aan een nieuwe uitdaging. Wat is een volgende stap? Waar liggen kansen? Ik had het geluk dat mijn toenmalige werkgever met me mee dacht. Uiteindelijk heb ik gekozen voor het beroep van professioneel coach en loopbaanadviseur. Andere mensen beter in contact brengen met zichzelf en in hun kracht zetten, daar kreeg ik energie van.

Geloof in eigen keuze en houd vol
Dit werd niet door iedereen uit mijn omgeving positief ontvangen. Eigenlijk raadde veel mensen mij dit af. Opmerkingen als “de ene helft van Nederland coacht de andere helft”, hoorde ik regelmatig langskomen. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor dit vak, omdat ik hier zelf sterk in geloof. Ik wist van te voren niet of ik hier een baan in zou vinden. Ik wist wel dat dit heel goed bij mijn intrinsieke motivatie en talent paste. Ik moest leren omgaan met verschillende teleurstellingen en tegenslagen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Na hard werken en veel investeren heb ik nu mijn eigen bedrijf.

Actieve inzetbaarheid
Omdat banen continu veranderen en soms zelfs verdwijnen, is duurzame inzetbaarheid van groot belang. Daarbij komt dat wij met z’n allen langer leven en langer werken. Dit vraagt wat van onze mentale en fysieke weerbaarheid en flexibiliteit. En ook wij veranderen door de tijd heen. Hoe matchen de veranderende wensen van mensen met veranderend werk? Wat doet een werkgever en wat doe jij zelf, actief, vanuit een gevoel van eigenaarschap en eigen regie?

Werk houden, nieuw werk krijgen
Er zijn verschillende definities over duurzame inzetbaarheid zoals ‘het vermogen om werk te houden en, indien nodig of gewenst, nieuw werk te krijgen’ (Rothwell & Arnold). Daarbij draait het, volgens het artikel, om drie dingen: Vitaliteit, Vakmanschap en Veranderen. 

De drie V’s
Vitaliteit betekent dat mensen mentaal en fysiek fit zijn om te werken. Vakmanschap gaat over het op peil houden van productiviteit. Veranderen gaat wat mij betreft over aanpassingsvermogen. Blijven mensen continu leren en zich ontwikkelen om ook in de toekomst goed, gezond en met plezier te kunnen werken? Hoe pas jij je aan?

Ga in gesprek
De zomerperiode is een mooi moment om hierover na te denken. Wil jij actief aan de slag met (jouw) inzetbaarheid? Ik ga graag met je in gesprek. Als inzetbaarheidscoach en sparringpartner nodig ik je uit om in beweging te komen. Vraag je af wat je anders zou willen? Welke op maat afspraken wil je maken over (jouw) ontwikkeling? Wat heb je nodig? Dankzij een goed gesprek komen, of blijven, mensen goed op hun plek.

Voor een goed gesprek kun je contact opnemen met: Willemijn Vonk, Inzetbaarheidscoach; life- loopbaan, professioneel coach & trainer. M 06 41474923 of willemijn@devonk.nu


Bronvermelding: Geïnspireerd door artikel nieuwsbrief DI 2 aug 2017 C. v.d. Ven