De ‘Verschilligen’

Er zijn steeds meer mensen die het ‘verschil’ willen maken. Ik ontmoet ze regelmatig in mijn praktijk. Medewerkers die niet ‘onverschillig’ aan de kant staan, maar oprecht willen bijdragen aan een betere en schonere wereld. Een wereld waar er meer naar elkaar geluisterd en met elkaar gedeeld wordt.  Ik zie de bevlogenheid en passie in …

Gezond perfectionisme bestaat niet!

In mijn praktijk kom ik veel jonge werknemers tegen die worstelen met perfectionisme. Op zich geen verkeerde eigenschap, behalve als het je gaat belemmeren. De valkuil is dat je gaat denken dat er een verschil is tussen gezond perfectionisme en ongezond perfectionisme. De definitie van ‘gezond’: dat je iemand bent die graag het beste geeft van zichzelf. Die precies is …

Van extrinsiek naar intrinsiek

Vol bewondering en met veel respect heb ik afgelopen zomer gekeken naar de prestaties van ‘onze’ sporters tijdens de Olympische en Para Olympische spelen. Wat maakt het dat zij zo ver weten te komen? En wat kunnen wij hiervan leren? Het gaat in de sport om de wet die toneelschrijver Samuel Beckett zo mooi verwoordde: …

Je persoonlijke WHY als drijfveer en inspiratiebron!

Duurzame inzetbaarheid wordt ook gedefinieerd als ‘het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren’. Deze weinig inspirerende definitie stelt dus dat duurzame inzetbaarheid aan twee voorwaarden moet voldoen. 1. Een medewerker moet productief zijn – zowel nu als …

Paradox 1 & 2: de illusie van chronisch geluk

Impressie bijeenkomst 21-12-2019: De Illusie van Chronisch Geluk, School of Life  Paradox 1: Nederland is op de ladder van ‘gelukkigste’ landen ter wereld (maart 2019) gestegen van de zesde naar de vijfde plaats. Volgens een onderzoek van Unicef (feb 2019) zijn onze kinderen het gelukkigst van de wereld. Op levenskwaliteit scoort Nederland een 7,8 en …