Werken aan je persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit en leiderschap.
Coaching is een middel om bewust stil te staan bij jezelf en situaties die je lastig vindt. Je leert dat je invloed kunt pakken en je leven zo kunt inrichten dat het meer uitdrukking geeft aan jouw potentieel. Dit vergroot je persoonlijke effectiviteit, leiderschap en vrijheid.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben bij burn-out of bore-out. Stagnatie in autonomie, ontwikkeling en zingeving, worden als belangrijke oorzaken van stressklachten beschouwd.

Systemisch/Inclusive coachen
Om blijvende verandering in houding en gedrag te bewerkstelligen ga ik, in overleg met jou, onderzoeken wat dieper liggende, vaak onbewuste, drijfveren en overtuigingen zijn. Deze kunnen je belemmeren in je persoonlijke groei. Je leert oude patronen herkennen, tools hanteren om de belemmeringen te overwinnen en niet meer in dezelfde valkuilen te vallen. Tevens kijk ik vanuit het systeemdenken samen met jou naar context, onderlinge verbanden en interactie in familie en werk.

Er is een groot misverstand over potentieel. Veel mensen denken dat als potentieel niet stroomt, er geen potentieel ís. Vaak is er wel potentieel, maar wordt die gedempt of geblokkeerd. Er zijn twee grote groepen van systemische redenen waardoor potentieel niet stroomt. De eerste heeft te maken met dat de consequenties te groot zijn, de tweede met onbewuste loyaliteiten waardoor het kan voelen alsof het potentieel niet mág stromen.