Coach


Model_Inclusive_coachingCoach Nijmegen & Coach Arnhem
Coaching is een middel om jezelf te leren kennen en om vanuit dat zelf te ervaren dat jij jouw leven zo kunt inrichten dat het uitdrukking geeft aan jouw potentieel. Dit vergroot je persoonlijke effectiviteit, leiderschap en vrijheid!

Coaching is een effectieve manier om doelgericht je wensen en verlangens vorm en inhoud te geven. Coaching ondersteunt in het vinden van antwoorden op jouw levensvragen en maakt het mogelijk om jouw persoonlijke doelen te verwezenlijken.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben bij burn-out of bore-out. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden als belangrijke oorzaken van deze klachten beschouwd.

Coaching = Motivatie opgang brengen om in positieve zin te veranderen.

Inclusive coaching = een brede vorm waarbij de verbinding wordt gelegd tussen denken, voelen, doen en zijn, binnen de context van de kandidaat: mens en omgeving (zie plaatje). Klik hier voor meer informatie over mijn aanpak.

Het Slimme Onbewuste
De buitenwereld is een spiegel van jouw binnenwereld. Je kijkt door een gekleurde bril naar het leven. Die bril is ingekleurd door (vaak onbewuste) opvattingen en patronen, je hebt een aantal blinde vlekken. Wanneer je je niet bewust bent van jouw bril, blijf je vanuit die opvattingen je eigen leven inrichten. 

Dit alles kan je belemmeren in je persoonlijke groei. Tijdens de coaching leer je oude patronen en overtuigingen herkennen, beter grenzen stellen en je gaat tools hanteren om niet meer in dezelfde valkuilen te vallen.

Systeem
Vanuit het systeemdenken kijken we vanuit het hier en nu naar het geheel. Systemisch coachen is de kunst van de juiste vragen stellen. Onderlinge verbondenheid en het bewust worden van jouw rol en invloed binnen het collectief (samenleving, gezin, werk, familie, vrienden et cetera). Gedrag komt voort uit de interactie tussen mensen vanuit eigen ontwikkelde opvattingen, oordelen en patronen. Hoe houden deze patronen elkaar in stand, welk systeem vormen ze met elkaar en waar zit de hefboom om beweging en verandering  te krijgen in dit systeem?

Instrumenten
Ik maak gebruik van verschillende wetenschappelijk gevalideerde instrumenten zoals: online testen/vragenlijsten van Eelloo en FACET5 (Incontext), diverse onderzoeksmethoden in relatie tot competenties, talenten en krachtenvelden, drijfveren, voice dialogue, effectieve communicatie en lobbytechnieken, et cetera. Ik hanteer diverse modellen en tools uit mijn opleiding tot gecertificeerd professioneel coach en loopbaanprofessional. Voor aanvullende informatie neem contact met me op.