Werken aan je persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit en leiderschap.
Coaching is een middel om bewust stil te staan bij jezelf en situaties die je lastig vindt. Je leert dat je invloed kunt pakken en je leven zo kunt inrichten dat het meer uitdrukking geeft aan jouw potentieel. Dit vergroot je persoonlijke effectiviteit, leiderschap en vrijheid.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben bij burn-out of bore-out. Stagnatie in autonomie, ontwikkeling en zingeving, worden als belangrijke oorzaken van stressklachten beschouwd.

Systemisch/Inclusive coachen
Om blijvende verandering in houding en gedrag te bewerkstelligen ga ik, in overleg met jou, onderzoeken wat dieper liggende, vaak onbewuste, drijfveren en overtuigingen zijn. Deze kunnen je belemmeren in je persoonlijke groei. Je leert oude patronen herkennen, tools hanteren om de belemmeringen te overwinnen en niet meer in dezelfde valkuilen te vallen. Tevens kijk ik vanuit het systeemdenken samen met jou naar context, onderlinge verbanden en interactie in familie en werk.