Loopbaan APQ  (best getest door de HAN, Saxion & NOLOC)
We gaan naar een skills-paspoort om een betere match te kunnen maken tussen werknemers en arbeidsmarkt (TNO 30092019). De basis is zelfinzicht. De loopbaan APQ is een arbeidsmarktwaardescan, een foto van de positie van jou als werknemer op de arbeidsmarkt. De scan bestaat uit een persoonlijkheidsvragenlijst, gecombineerd met maatwerk loopbaancoaching en een doelgericht actie- en stappenplan. Afhankelijk van het resultaat, een mogelijk verschil tussen zelfbeeld en realiteit, wordt een strategie gekozen om van huidige situatie naar gewenste positie te bewegen. Op basis van dit inzicht kan iedereen bewust en gericht verder werken aan die eigen skills-set, een skills-paspoort bijhouden en dat ook (laten) valideren.

Mijn specialisatie is duurzame inzetbaarheid, dit betekent dat jij regie kunt pakken op het realiseren van de volgende doelen:

  • in staat bent om te gaan met de vragen en eisen die werk en levensfase aan je stellen;
  • steeds op de goede werkplek zit of hier naar toe beweegt;
  • je bewust blijft van je toekomstige arbeidsmarktpositie;
  • weet waar je goed in bent (skills) en wat je ontwikkelpunten en valkuilen zijn;
  • inzicht hebt in jouw talent en vaardigheden en ze optimaal benut;
  • je verantwoordelijk voelt voor je inzetbaarheid in relatie tot je gezondheid;
  • maximaal kunt bijdragen aan maatschappij, bedrijf of organisatie;
  • blijft bewegen, onafhankelijk van je leeftijd;
  • wil blijven ontwikkelen en je leervermogen inzet om toegevoegde waarde te leveren.

Duurzaam aan de slag
Werkgevers zien steeds meer in dat persoonlijke en/of professionele groei en ontwikkeling (vanuit employability, vitaliteit en mentale/fysieke gezondheid ) nodig zijn zodat jij je waarde op de arbeidsmarkt kunt behouden (onderzoeken TNO, Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, IKPOB). Bevlogen en vitale medewerkers die inzetbaar blijven, werken met meer energie en plezier. Dit draagt bij aan minder ziekteverzuim en een hogere output.

Heb je interesse in de Loopbaan APQ? Of wil je meer weten? Bel of mail dan gerust.