Visie: “Organisaties van de 21e eeuw moeten voorwaarden scheppen waardoor de kracht van medewerkers vrij komt. Dit leiderschap is nodig zodat iedereen toegang kan vinden tot eigen bronnen van inspiratie, intuïtie en verbeeldingskracht. De basis voor alle verandering begint bij ons zelf.” C. Otto Scharmer Theorie U, senior docent Massachusetts Institute of Technology USA.

Advies

De Vonk Advies, Training & Coaching wil bijdragen aan ‘goed werkgeverschap’. Als adviseur begeleid ik organisaties in het opzetten van visie, strategie en aanpak rondom het brede thema duurzame inzetbaarheid (mobiliteit, werk, ontwikkelen en gezondheid). U wilt uw medewerkers zo lang mogelijk gemotiveerd en vitaal aan het werk houden. Met meer focus op de toegevoegde waarde die medewerkers vanuit hun eigen kracht, unieke talenten en vaardigheden (=potentieel) leveren aan de gewenste output van de organisatie. Optimale arbeidsomstandigheden dragen bij aan het vergroten van de wendbaarheid en flexibiliteit van uw organisatie. 

Persoonlijke & professionele ontwikkeling

De Vonk Advies, Training & Coaching wil bijdragen aan ‘goed werknemerschap’. Het is belangrijk dat uw medewerkers leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor de persoonlijke inzetbaarheid. Als inzetbaarheidscoach maak ik de medewerker bewust van thema’s en onderliggende motieven met gebruik van een gestructureerd zelfonderzoek (loopbaan APQ) en een persoonlijk ontwikkelplan. Vanuit deze zelfkennis maakt de medewerker bewuste keuzes die leiden tot de gewenste veranderingen, betere persoon-baan fit, betere werk-privé balans. Preventie draagt bij aan het verminderen van het verzuim. 

Outplacementtrajecten

De Vonk Advies, Training & Coaching begeleidt medewerkers bij terugkeer naar de werkvloer en het vinden van nieuw werk na reorganisatie of ontslag.