Paradox 1 & 2: de illusie van chronisch geluk

Impressie bijeenkomst 21-12-2019: De Illusie van Chronisch Geluk, School of Life 

Paradox 1: Nederland is op de ladder van ‘gelukkigste’ landen ter wereld (maart 2019) gestegen van de zesde naar de vijfde plaats. Volgens een onderzoek van Unicef (feb 2019) zijn onze kinderen het gelukkigst van de wereld. Op levenskwaliteit scoort Nederland een 7,8 en binnen de EU staat NL op de 4e plek als rijkste land. Met deze klinkende cijfers vragen de drie psychiaters en hoogleraren Denys, Verhaeghe en Wachter zich af hoe het mogelijk is dat er de laatste jaren zoveel beroep gedaan is op professionele hulp bij bij geestelijke nood. 

Er is een grote toename in klachten als eenzaamheid, stress en burn-out. Volgend Denys heeft 1 op de 10 een burn-out, 1 op de 5 angstklachten en 1 op de 4 heeft een psychische aandoening. Het aantal suïcides is verdubbeld. Wat is hier gaande? Volgens de drie hoogleraren moeten we meer naar onze huidige maatschappij/samen-leving kijken. Volgens Denys zijn er drie hoofdredenen: 1. individualisering 2. technologisering en 3. virtualisering. 

De definitie van wat ‘normaal’ is, is verschoven. We plakken steeds meer etiketten (er lijkt sprake van collectieve disciplinering). De verwachtingen vanuit de maatschappij zijn toegenomen, het individu moet continue excelleren. Er wordt ons voorgehouden dat we ‘geluk’ kunnen bereiken en dat het te koop is in de winkel. Geluk is een reactie op een inspanning en bij die inspanningen horen ook mislukking, falen en lijden. Het is een aanname dat ‘geluk’ gelijk staat aan een betekenisvol leven. Vanuit de behoefte aan controle ontkennen we mislukking en falen. Er is geen plaats voor individueel ‘lijden’, want ‘succes en geluk’ zijn de parameters. We ontkennen het belang van de ander. Paradox 2 zit in ons zelf.

“Als je leert het tekort van het teveel te verdragen, dan wordt het tekort nooit teveel” 😉

Mooie na-denker voor de feestdagen. Wat hebben we dan nodig? Volgens deze 3 hoogleraren (en dat onderschrijf ik) meer delen, dialoog, verbinding zoeken en erkennen. 


Willemijn Vonk, adviseur inzetbaarheid en mobiliteit, inclusive coach (systeemdenken) en loopbaanadviseur.