Visie


hollywood-sterVisie
“Organisaties van de 21e eeuw moeten voorwaarden scheppen waardoor de kracht van medewerkers vrij komt. Dit leiderschap is nodig zodat iedereen toegang kan vinden tot eigen bronnen van inspiratie, intuïtie en verbeeldingskracht. De basis voor alle verandering begint bij ons zelf.” C. Otto Scharmer Theorie U, senior docent Massachusetts Institute of Technology USA.

De Vonk Advies, Training & Coaching wil bijdragen aan meer focus op de toegevoegde waarde die mensen vanuit hun eigen kracht, unieke talenten en vaardigheden (=potentieel) leveren aan de gewenste output van de organisatie. Ontwikkelen van vakmanschap en meesterschap in leven en werk beginnen met zelfkennis en zelfreflectie. Meer tevredenheid over de inhoud van leven en werk motiveert, wat zich uit in meer levensgeluk, energie, inzet en kwaliteit (betere persoon-baan fit, betere werk-privé balans).

Ik werk samen binnen een netwerk van professionele adviseurs, trainers en coaches. Mijn benadering is gericht op het beïnvloeden van kennis, houding en vooral gedrag (drijfveren en overtuigingen). Mijn resultaatgerichte aanpak draagt bij aan de belangrijkste conclusies van duurzame inzetbaarheid, gecombineerd met actief leren. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar leren en ontwIKkelen, taken, context en systeem, samenwerking, kennisdeling en rolneming.