Je persoonlijke WHY als drijfveer en inspiratiebron!

Duurzame inzetbaarheid wordt ook gedefinieerd als ‘het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren’.

Deze weinig inspirerende definitie stelt dus dat duurzame inzetbaarheid aan twee voorwaarden moet voldoen. 1. Een medewerker moet productief zijn – zowel nu als in de toekomst. 2. Een medewerker moet tevreden zijn in deze situatie.

Inspiratie komt van binnenuit: The WHY!
Laten we als gedachtenexperiment de lat van deze definitie eens wat hoger leggen. Laten we er van uitgaan dat duurzame inzetbaarheid betekent dat een medewerker altijd maximale waarde creëert voor de organisatie. En terwijl de medewerker dit doet is hij extreem tevreden: de medewerker is geïnspireerd. Geïnspireerde mensen onderscheiden zich van gemotiveerde mensen, doordat zij van binnenuit worden bewogen. Inspiratie komt van binnenuit, motivatie komt van buitenaf.

Authenticiteit
Is dit mogelijk? Is het realistisch om deze hoge eisen te stellen aan het principe van duurzame inzetbaarheid? Kun je dit verwachten van mensen? Kun je gaan voor geïnspireerde mensen die maximale waarde creëren voor hun organisatie? Natuurlijk is dit mogelijk. Maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het belangrijkste is dat de organisatie een situatie schept waarbinnen mensen kunnen werken vanuit hun authenticiteit. Dit klinkt misschien zweverig, maar dat is het absoluut niet.

Dit is het leukste
Om daadwerkelijk geïnspireerd te raken en duurzame waarde te kunnen creëren is het essentieel dat je heel precies weet wat je te bieden hebt, wat je echt wilt, en ook exact weet wat je heel erg goed kunt. Wanneer je iedere dag kunt doen wat je heel erg graag wilt en je doet dat ook nog eens op een manier waar je heel erg goed in bent, zal je merken dat je enorm veel energie zult krijgen. Wat is er immers leuker dan doen wat je graag wilt en waar je goed in bent?

Zelfkennis
De sleutel is dus zelfkennis. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je persoonlijke doelen kunt stellen.
Hoe beter je jouw omgeving kunt inrichten op een manier die bij je past, hoe beter je met andere mensen kunt samenwerken. Hoe meer zelfkennis, hoe gemakkelijker je keuzes kunt maken die bij je passen. Om mensen te helpen om deze zelfkennis te vergroten en te verdiepen, bestaat het persoonlijke profiel met je persoonlijke visie (WHY). Wat doe je, hoe doe je het en vooral waarom? Een persoonlijke profiel is een document waarin de antwoorden staan op een aantal belangrijke vragen die je helpen in je zoektocht naar je eigen authenticiteit.

Past dit?
Je persoonlijke profiel geeft je richting en energie. Richting omdat je doelen zeer goed passen bij je persoonlijkheid. Energie omdat je duidelijk hebt omschreven waar je voor staat en waar je echt voor wilt gaan. Bij moeilijke keuzes kun je de visie erbij pakken om te zien welke mogelijkheid goed bij je past. Past iets bij jouw waarden? Helpt het om je gewaagde doel te bereiken? Wanneer het antwoord nee is, dan is de keuze snel gemaakt. Er bestaat veel onderzoek dat deze theorie bevestigt. Zo is aangetoond dat mensen die over veel zelfkennis beschikken, die goed weten wat ze willen en wat ze kunnen, veel gelukkiger en succesvoller zijn.

Leren reflecteren
De belangrijkste conclusie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid is dat je moet investeren in persoonlijke ontwikkeling. Je moet mensen in staat stellen om over zichzelf na te denken en te reflecteren. Dat betekent dus ook dat de organisatie letterlijk en figuurlijk ruimte moet scheppen voor haar mensen om deze ontwikkeling plaats te laten vinden en vorm te kunnen geven.

Het begint bij jezelf
Duurzame inzetbaarheid begint bij jezelf. Duurzame inzetbare mensen zijn mensen met zelfkennis. Geïnspireerde mensen met een persoonlijke visie, die werken vanuit hun eigen authenticiteit.

Zoekt u begeleiding bij het opstellen van uw persoonlijke WHY in uw loopbaan? Neem contact met me op via de contactpagina of bel.